Hoe

Regeneration is mijn visie, een stip aan de horizon. Om dat te bereiken zullen we andere denk- en ontwerp-methoden in moeten zetten dan we gewend zijn. Van micro-innovatie naar macro-innovatie. Van hokjes-denken naar denken in systemen.

Hier gebruik ik hoofdzakelijk 5 methoden en/of tools voor:

1. Regenerative Design

Ontwerpen van producten, services, processen en systemen die ervoor zorgen dat we de planeet weer kunnen herstellen. Denk hierbij aan ecosystemen in plaats van ego (iedereen gelijk aan elkaar, mens en dier, in plaats van hiërarchie), circulaire economie en social design (samenredzaamheid).

Onderstaande video is onderdeel van een 7-delige reeks uit de Donuteconomie; een economie die niet (meer) gericht is op groei en kapitaal, maar op herstel waarbij mens en planeet centraal staan.

2. Transdisciplinary Thinking; een stapje verder dan interdisciplinair.

Bij transdisciplinair denken zet ik de behoefte die er is in een breder perspectief. Het probleem benaderen op een holistische manier door in te zien wat een oplossing kan betekenen in een nieuw totaalsysteem, met een maatschappelijk sociaal doel.

Hierbij combineer en integreer ik verschillende disciplines en gespecialiseerde velden. Het gebeurt allemaal in mijn hoofd; maar ik kan de oplossing of verandering die nodig is onmogelijk alleen uitwerken en integreren.

 

Inter- en/of transdisciplinaire processen zijn in de eerste fasen van innovatie veel sneller en efficiënter dan multidisciplinair. Dat betekent dat innovatie-teams kleiner gaan worden, maar het netwerk met (evt interne) en externe partners/kennis des te groter, want specialistische kennis blijft belangrijk. Samenwerken is de sleutel waarbij het doel van het collectief voorop staat; co-intelligence.

De snelle technologie-veranderingen vragen dus ook om efficiëntere innovatie-processen; anders dan we gewend zijn. Door verschillende disciplines te combineren en dit in een breder perspectief te zetten kun je sustainable impact maken.

3. Frame Creation

Observeren, inleven, onderzoeken, analyseren, incuberen, verbeelden, visualiseren, netwerken, verbinden, experimenteren, tot stand brengen en (laten) integreren.

Bij Frame Creation wordt er voortdurend in- en uitgezoomd. Inzoomen door het probleem te analyseren, de technologie als eventuele oplossing te begrijpen en toepassingen te onderzoeken. Uitzoomen door deze technologie in de context te plaatsen van Regenerative Design door Transdisciplinair Denken.

4. Storytelling

De wereld van de wetenschap is er één met rapporten, moeilijke lappen tekst en ingewikkelde formules. Om dat voor iedereen begrijpelijk te maken kun je simpel een verhaal vertellen; immers door verhalen onthoud je beter de moeilijke stof. Ook wanneer je een idee hebt of een visie zul je dat zichtbaar moeten maken.

Creatieve personen denken in beelden en pictogrammen. Vertel mij hoe de technologie werkt, wat je idee of visie is en ik zet dat om in visuals of infographics, maak een website en vertel het verhaal zodat niet alleen het hoofd, maar ook het hart wordt geraakt. Dit kan werken als innovatie-versnelling, immers wordt je idee eerder opgepakt via platforms of social media.

5. The Regeneration Wheel

Uiteraard zit er ook nog enigszins structuur in mijn werkmethode.

Ik heb een model ontworpen om het innovatie-proces, vanaf (geen) idee tot aan integratie, te doorlopen. Het bestaat uit 4 fasen: Waarom, Hoe, Wat en Daarna en combineert Golden Circle (Simon Sinek) met de processen: Lean, Agile en Design Thinking.

 

 

 

 

De voordelen van bovenstaande methode:

  • Doelgerichte oplossingen
  • Ruimte om te experimenteren tijdens de ‘hoe-fase’; probeer uit en bij tegenslag: probeer wat anders. Dit kan leiden tot verrassende oplossingen
  • Efficiëntie: verspil geen tijd aan het maken van mooie visualisaties voordat je weet dat (en hoe) het werkt (functie)

“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.” – Steve Jobs