Waarom

Regeneratie staat voor herstel, groei en vernieuwing. In biologie is regeneratie het verschijnsel waarbij beschadigde delen van een dierlijk organisme volledig worden hersteld.

Circulair, energietransitie, fossiel-vrij, CO2 opslag, bewust eten, minder vlees, bewust leven, zinvol werk, samenredzaamheid; het lijkt erop dat we wakker zijn geworden. We worden ons ervan bewust dat aarde, mens, dier en plant beschadigd zijn geraakt. Het is een gevolg van onze eigen evolutie.

Maar dankzij deze evolutie zijn we ook weer in staat te herstellen. Hiervoor zullen systemen anders moeten worden ingericht en dat vraagt om nieuwe behoeften en oplossingen vanuit andere invalshoeken; innoveren vanuit de nieuwe generatie(s).

Regeneratie = mijn doel van innoveren