Wat

Mijn waarde: visualiseren ‘hoe’ je een product, service, proces, systeem of organisatie kan ontwerpen, bouwen of veranderen om te voldoen aan de toekomstige behoeften van mens & planeet.

Ook kan ik helpen bij innovatie initiëring, oplossing en integratie door dit op een creatieve manier inzichtelijk te maken. Het maken van visualisaties voor marketing doeleinden is erg waardevol om een (wetenschappelijke) innovatie begrijpelijk te maken voor een breed publiek.

Projectmanagement en coaching kunnen tevens tot mijn activiteiten behoren. Ik inspireer graag andere mensen door op een andere manier te leren kijken naar de wereld, de maatschappij en innovatie vraagstukken.

Om een zo’n groot mogelijke impact te creëren is het van belang dat innovatie-vraagstukken op een holistische wijze worden bekeken en aangepakt: cross-sectorale innovatie. Onderstaand model geeft weer wat belangrijk is voor mens en planeet. Ook bij dit model geldt: lees het van binnen naar buiten.

 • Zet mens & planeet centraal.
 • Behoeften: wie of wat hebben we nodig?
  • Mensen hebben mensen om zich heen nodig: liefde, zorg en samenredzaamheid.
   • Ik ben van mening dat we te ver van ‘menselijkheid’ verwijderd zijn geraakt. We zijn onderdeel geworden van systemen. Dit speelt vooral in de zorg, maar ook in het onderwijs en bij overheidsorganen.
   • Liefdadigheidsinstellingen, mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn mooie voorbeelden van bedrijven/activiteiten waarbij mens of planeet centraal staat.
  • Voedsel en water
   • Dit behoeft weinig uitleg.
   • Waterzuivering, waterleidingbedrijven, supermarkten, boeren
   • Verticale landbouw is een interessante richting.
  • Onderdak
   • Bouw-wereld, woningcoöperaties,  opvangcentra.
   • Een trend hierin zijn de ‘tiny houses’ welke in de natuur worden geplaatst zonder algemene voorzieningen zoals elektra en waterleiding (zelfvoorzienend). Kunnen we met minder woonruimte gelukkiger worden?
  • Kleding & goederen
   • Textiel-bedrijven, modehuizen, maakindustrie, cosmetica.
   • Circulariteit: we lenen de materialen/grondstoffen van de aarde welke hun waarde behouden na afdanking. Kwaliteit zal hierbij een belangrijke plaats innemen.
   • Trends: de deel-economie, ‘product as a service’ maar ook de kringloopwinkels doen het goed.
  • Geld / kapitaal
   • We zouden geld meer als ‘middel’ moeten zien in plaats van ‘doel’, daar waar het ooit voor bedoeld was. Toch kunnen we niet zonder en schaar ik geld onder de behoeften.
   • Hier vallen de banken en investeerders onder.
 • Middelen: welke middelen hebben we tot onze beschikking?
  • Vertrouwen
   • Deze noem ik bewust als eerste. Ik vind dat we elkaar weer moeten kunnen vertrouwen. Dat zou systemen, regels en procedures een stuk eenvoudiger en menselijker maken.
   • Blockchain is een goed voorbeeld van een technologie gebaseerd op vertrouwen. Zodra deze technologie meer toegepast gaat worden zullen veel tussenpartijen/bedrijven verdwijnen.
  • Technologie
   • Apple, Tesla, Google; bedrijven die groot zijn geworden door het slim toepassen van toegankelijke technologieën.
   • Energie, hardware, software, internet, telefonie, netwerken, kennis-platforms, automatisering, robotisering en Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie).
   • Afgekort: AI zal steeds meer een rol gaan spelen binnen binnen de huidige maatschappij waardoor de mens zich meer kan richten op zorgtaken of innovatie.
  • Communicatie & media
   • Zeker bij de jonge generatie kan de media veel invloed uitoefenen.
   • Vloggers, uitzend-omroepen, tv-zenders, radio-stations, streaming-services, magazines, kranten, nieuwsbladen, reclame
   • De media legt alles onder een vergrootglas en de maatschappij vindt er iets van. Of je het er nu mee eens bent of niet, wat de meerderheid ervan vindt zegt veel over onze toekomst. Negeer dit niet, maar doe er je voordeel mee.
  • Overheid & wetgeving
   • Een belangrijk overkoepelend orgaan die zorgt voor sociale voorzieningen, orde, regels en veiligheid.
   • Rechters, politie, defensie, belastingdienst, maar ook natuurbeheer, klimaatakkoord, duurzaamheid-subsidies, zorgbeleid, mogelijkheden onderwijs.
   • Technologie en wetgeving kunnen elkaar bijten zoals bij drones of blockchain. De wetgeving zou meer ‘agile’ moeten worden door samenwerking, om transities sneller en soepeler te laten verlopen.
  • Infrastructuur & mobiliteit
   • In korte tijd over grote afstanden verplaatsen heeft ons welvaart opgeleverd, maar helaas ook een extremer klimaat. Hier zouden we bewuster mee om moeten gaan.
   • Wegenbouw, auto-fabrikanten, vliegtuigmaatschappijen, transportbedrijven, scheepvaart
   • Virtual reality kan een technologie zijn die reisbelevingen mogelijk maakt zonder te vliegen
   • en moeten we wel zoveel producten uit China halen terwijl we ze ook in Europa kunnen maken?

Thema’s

Innovatie kan en moet in iedere sector en in ieder bedrijf worden toegepast om bestaansrecht te behouden. Ik heb een onderverdeling gemaakt in thema’s die ik belangrijk vind in mijn werk.

1. Natuur, klimaat & landbouw

Ieder steentje die ik kan bijdragen aan een gezonder en minder extreem klimaat is er één. Dat kan zijn in de maakindustrie, maar ook in de zorg of in de woningbouw. Het thema is overkoepelend.

We staan aan het begin van de energietransitie en de circulaire economie. Dat roept veel weerstand op vanuit bedrijven en de maatschappij. Ik volg deze ontwikkelingen met veel interesse en probeer de ‘waarom’ van de weerstand helder te krijgen. Empathie is nodig om transities succesvol te laten verlopen.

Daarbij denk ik dat er in de landbouw ook veel gaat veranderen. Minder vlees, bewust eten en biologisch zijn daarvan voorbeelden. Maar ook bio-based plastics, dat wat speelt in de maakindustrie (fossiel-vrij) zal invloed hebben op de landbouwsector. Ook hier komt cross-sectoraal weer terug.

2. Gezondheid, zorg & welzijn

Zorg van de wieg tot aan het graf. Zorg aan mensen met beperkingen tot aan het welzijn van hardwerkende mensen die vergeten te bewegen en gezond te eten. Een breed thema waarbij technologie en menselijkheid belangrijke middelen zijn en waarbij we transparanter moeten worden.

Net als de banken hebben de farmaceuten veel macht omdat we niet zonder kunnen. Ze verrichten goed werk, daar twijfel ik niet aan. Toch denk ik dat in de afgelopen jaren er teveel nadruk is gaan liggen op ‘profit’. People, planet, profit: wanneer de combinatie niet harmonieus is, zullen de andere elementen hieronder lijden (bron).

3. Persoonlijke ontwikkeling & groei

Hier valt het onderwijs onder. Zet het kind centraal, probeer ‘labelen’ te vermijden zoals ADHD of HSP en vraag of observeer goed wat ze nodig hebben om te excelleren. Kinderen weten vaak heel goed wat ze willen, maar helaas onderdrukken we dit op de basisschool en voortgezet onderwijs omdat ze allemaal hetzelfde moeten leren en kunnen. Dat werkte 25 jaar geleden trouwens prima; mijn generatie had daar nog behoefte aan. Evolutie zorgt ervoor dat er andere behoeften komen.

Net als in de technologie (AI) hebben de meeste kinderen van nu zelflerende eigenschappen (autodidact). Ze hebben daarbij toegang tot alle informatie die je maar kunt bedenken. De ‘wat’ is in het onderwijs altijd het belangrijkste geweest, echter zouden we kinderen nu meer moeten leren ‘hoe’ ze informatie kunnen gebruiken/verbinden en ‘waarom’. Dit vanuit een bepaalde interesse, talent of capaciteit; zet het kind centraal en niet het systeem. Natuurlijk, basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen blijven belangrijk. Maar is het tegenwoordig nog van belang om uit je hoofd te weten wanneer de slag bij Waterloo was?

Naast onderwijs kan ook leiderschap binnen bedrijven hieronder worden geschaard. Inspireren en coachen in plaats van commanderen en controleren.

4. Ontwikkelingssamenwerking

Ik streef naar menselijkheid en gelijkheid. Van derde wereldlanden tweede wereldlanden maken. Het klinkt idealistisch en toch denk ik dat dit mogelijk is door individualisme en kapitalisme opzij te schuiven.

5. Veiligheid & bescherming

Dit zie ik vooral als taak van de overheid. Maar ook organen zoals de politie zijn verstrikt geraakt in onoverzichtelijke systemen, bureaucratie en onnodige regels. Van het kastje naar de muur terwijl je als geëmotioneerd slachtoffer behoefte hebt aan een gevoel van veiligheid, bescherming en rechtvaardigheid.